СУ "Св. Климент Охридски" гр. Дългопол обявява търг
с явно наддаване за наем на земеделска земя,
собственост на училището за 3 стопански години

Условия:
1. Заявление на участие в търга се подават до 16.30 часа на 11.05.2017г. / четвъртък / в канцеларията на СУ "Св.Кл.Охридски", гр. Дългопол, ул. "Цар Симион" №50
2. Търгът ще се проведе на 12.05.2017г./петък/ от 10.00 часа в сградата на СУ "Св. Климент Охридски" гр. Дългопол, ул. "Цар Симеон" №50
3. Участниците в търга участват за всички имоти в дадено землище, като нямат право да ги разделят.
4. При липса на кандидати процедурата по т.2 от настоящата Заповед се провежда след 7 дни при същите условия на същото място и време.
5. Възлагам подготовката, огранизацията, обявяването и провеждането на търга на комисия в състав:
Председател: Людмила Андонова- Главен счетоводител в СУ "Св. Климент Охридски" гр. Дългопол
И членове:
Виолета Андонова - Касиер-домакин в СУ "Св. Климент Охридски" гр. Дългопол
Снежана Кръстева - Счетоводител в СУ "Св. Климент Охридски" гр. Дългопол
Диана Станева - ЗАС в СУ "Св. Климент Охридски" гр. Дългопол
news
29.05.2017

СУ "Св. Климент Охридски" гр. Дългопол обявява търг с явно наддаване за наем на земеделска земя,собственост на училището за 3 стопански години в землището на село Боряна

04.05.2017

СУ "Св. Климент Охридски" гр. Дългопол обявява търг с явно наддаване за наем на земеделска земя,собственост на училището за 3 стопански години
31.08.2016

СУ „Св.Климент Охридски” гр.Дългопол откри обществена поръчка – публична покана с предмет: доставка на хранителни продукти за нуждите на СУ „Св.Климент Охридски” гр.Дългопол за 2016/2017г.
01.10.2018

Протокол за процедура за избор на изпълнител по ЗОП

25.03.2015

Протокол от подбора на преподавателите...
13.03.2014

Във връзка с ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА – 22 април, клуб „Млад еколог” обявява следните инициативи...
29.01.2015

Седмично разписание-учители (2014 - 2015)
27.01.2015

Поради обявена грипна епидемия се преустановяват учебните занятия...
18.11.2014

На 12-15 ноември 2014 година в град Дългопол се състоя срещата на учителите от училищата-партньори от България, Германия, Ирландия и Турция. Това беше...
12.09.2014

С протокол № 1726/11.09.2014г.работна група назначена от Директора...
28.08.2014

СОУ „Св.Климент Охридски” гр.Дългопол откри обществена поръчка – публична покана с предмет: доставка на хранителни продукти за нуждите на СОУ „Св.Климент Охридски” гр.Дългопол за 2014/2015г. ВИЖ ОЩЕ