Обществена поръчка възлагана по реда на чл.20,
ал.3 , т.2 от ЗОП с предмет: Доставка на хранителни
продукти за нуждите на СУ "Св.Климент Охридски"
гр.Дългопол за 2017/2018 г

news
03.10.2017

Протокол за процедура за избор на изпълнител по ЗОП

31.08.2016

СУ „Св.Климент Охридски” гр.Дългопол откри обществена поръчка – публична покана с предмет: доставка на хранителни продукти за нуждите на СУ „Св.Климент Охридски” гр.Дългопол за 2016/2017г.
25.03.2015

Протокол от подбора на преподавателите...
13.03.2014

Във връзка с ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА – 22 април, клуб „Млад еколог” обявява следните инициативи...
29.01.2015

Седмично разписание-учители (2014 - 2015)
27.01.2015

Поради обявена грипна епидемия се преустановяват учебните занятия...
18.11.2014

На 12-15 ноември 2014 година в град Дългопол се състоя срещата на учителите от училищата-партньори от България, Германия, Ирландия и Турция. Това беше...
12.09.2014

С протокол № 1726/11.09.2014г.работна група назначена от Директора...
28.08.2014

СОУ „Св.Климент Охридски” гр.Дългопол откри обществена поръчка – публична покана с предмет: доставка на хранителни продукти за нуждите на СОУ „Св.Климент Охридски” гр.Дългопол за 2014/2015г. ВИЖ ОЩЕ