news
29.05.2017

СУ "Св. Климент Охридски" гр. Дългопол обявява търг с явно наддаване за наем на земеделска земя,собственост на училището за 3 стопански години в землището на село Боряна

04.05.2017

СУ "Св. Климент Охридски" гр. Дългопол обявява търг с явно наддаване за наем на земеделска земя,собственост на училището за 3 стопански години
01.10.2018

Протокол за процедура за избор на изпълнител по ЗОП

03.10.2017

Протокол за процедура за избор на изпълнител по ЗОП

31.08.2016

СУ "Св. Кл. Охридски" гр. Дългопол обявява търг с явно наддаване за наем на земеделска земя, собственост на училището за 3 стопански години.
20.09.2016

ОБЯВА
17.05.2016

Инструктаж за зрелостника
13.03.2014

Във връзка с ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА – 22 април, клуб „Млад еколог” обявява следните инициативи...
29.01.2015

Седмично разписание-учители (2014 - 2015)
27.01.2015

Поради обявена грипна епидемия се преустановяват учебните занятия...
18.11.2014

На 12-15 ноември 2014 година в град Дългопол се състоя срещата на учителите от училищата-партньори от България, Германия, Ирландия и Турция. Това беше...
12.09.2014

С протокол № 1726/11.09.2014г.работна група назначена от Директора...
28.08.2014

СОУ „Св.Климент Охридски” гр.Дългопол откри обществена поръчка – публична покана с предмет: доставка на хранителни продукти за нуждите на СОУ „Св.Климент Охридски” гр.Дългопол за 2014/2015г. ВИЖ ОЩЕ