Материална база

СОУ „Свети Климент Охридски” гр. Дългопол разполага с две сгради, в едната от която се обучават предучилищен клас, начален курс и пети клас, а в другата 6 – 12 клас. В училището функционират:

 • 40 добре обзаведени класни стаи и лаборатории;
 • кабинет по музика;
 • две учителски стаи;
 • кабинет по изобразително изкуство;
 • 3 компютърни кабинета (един от които е обзаведен по програмата „I-klas”) с общо 33 компютъра,
  достъп до интернет, принтери, скенери;
 • 2 комплекта от мултимедийни проектори и преносими компютри;
 • 2 физкултурни салона, площадки за футбол, баскетбол, хандбал и волейбол, оборудване за тенис на маса;
 • стол с две хранителни зали и две професионално оборудвани кухни, по една в двете сгради;
 • актова зала, която, поради голямата си площ, дава възможност за провеждане на различни мероприятия
  и празненства, обзаведена с музикална уредба;
 • два 32 местни училищни автобуса;
 • 3 големи фоайета;