За СОУ "Св. Климент Охридски" гр. Дългопол

СОУ „Свети Климент Охридски” гр. Дългопол разполага с две сгради, в едната от която се обучават предучилищен клас, начален курс и пети клас, а в другата 6 – 12 клас.

1854 г. Открито е първото училище в Дългопол. То се помещава в една ковачница. Първите даскали са от Габрово. Селото им плаща по 900 гроша, а децата им носят храна.
1860 - 1861 г. Работа в училището започва Лазар поп Георгиев от Смядово. На следващата година той заминава за Италия и се записва в отряда на Гарибалди. През 1866/67 г. участва в Критското възстание.
1862 - 1878 г. Обучението се води от първия местен учител Станьо Добрев.
1872 г. Под ръководството на Велико Караславов е построена първата училищна сграда. Тя се намира в двора на църквата и е на два етажа. Пръв учител в тази сграда е Христо Блъсков. Той въвежда класно- урочната система и доставя първите учебници.
1882 г. В училището започва първата учителка. Тя се казва Теодорица Георгиева.
1896 г. Със средства и труд на цялото население е построена нова сграда на училището. Тя разполага с 6 учебни стаи. В нея се помещавала прогимназията.
1945 г. Открива се непълно средно училище "Климент Охридски".
1946 г. Открива се Пълно средно смесено училище. Първият директор е Добри Тодоров.
1969 г. Отваря врати нова 3 етажна сграда на гимназията. Тя има 14 класни стаи, физкултурен салон и ученически стол.
1989 г. СОУ "Климент Охридски" се премества в сегашната сграда. Тя разполага с 26 учебни стаи и лаборатории, физкултурен салон, актова зала и ученически стол.
1992 г. Училището е тържествено осветено и носи името "Свети Климент Охридски".