СУ "Св. Климент Охридски" гр. Дългопол обявява търг
с явно наддаване за наем на земеделска земя,
собственост на училището за 3 стопански години
в землището на село Боряна

Условия:
1. Заявление на участие в търга се подават до 16.30 часа на 11.05.2017г. / четвъртък / в канцеларията на СУ "Св.Кл.Охридски", гр. Дългопол, ул. "Цар Симион" №50
2. Търгът ще се проведе на 12.05.2017г./петък/ от 10.00 часа в сградата на СУ "Св. Климент Охридски" гр. Дългопол, ул. "Цар Симеон" №50
3. Участниците в търга участват за всички имоти в дадено землище, като нямат право да ги разделят.
4. Участници юридически лица подали заявление за участие прилагат и декларация за липса на задължения към СУ "Св. Климент Охридски" гр. Дългопол
5. При липса на кандидати процедурата по т.2 от настоящата Заповед се провежда след 7 дни при същите условия на същото място и време.
6. Възлагам подготовката, огранизацията, обявяването и провеждането на търга на комисия в състав:
Председател: Людмила Андонова- Главен счетоводител в СУ "Св. Климент Охридски" гр. Дългопол
И членове:
Виолета Андонова - Касиер-домакин в СУ "Св. Климент Охридски" гр. Дългопол
Снежана Кръстева - Счетоводител в СУ "Св. Климент Охридски" гр. Дългопол
Диана Станева - ЗАС в СУ "Св. Климент Охридски" гр. Дългопол
news
01.10.2018

Протокол за процедура за избор на изпълнител по ЗОП

03.10.2017

Протокол за процедура за избор на изпълнител по ЗОП

29.05.2017

СУ "Св. Климент Охридски" гр. Дългопол обявява търг с явно наддаване за наем на земеделска земя,собственост на училището за 3 стопански години в землището на село Боряна

04.05.2017

СУ "Св. Климент Охридски" гр. Дългопол обявява търг с явно наддаване за наем на земеделска земя,собственост на училището за 3 стопански години в землището на село Боряна
31.08.2016

СУ „Св.Климент Охридски” гр.Дългопол откри обществена поръчка – публична покана с предмет: доставка на хранителни продукти за нуждите на СУ „Св.Климент Охридски” гр.Дългопол за 2016/2017г.
25.03.2015

Протокол от подбора на преподавателите...
13.03.2014

Във връзка с ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА – 22 април, клуб „Млад еколог” обявява следните инициативи...
29.01.2015

Седмично разписание-учители (2014 - 2015)
27.01.2015

Поради обявена грипна епидемия се преустановяват учебните занятия...
18.11.2014

На 12-15 ноември 2014 година в град Дългопол се състоя срещата на учителите от училищата-партньори от България, Германия, Ирландия и Турция. Това беше...
12.09.2014

С протокол № 1726/11.09.2014г.работна група назначена от Директора...
28.08.2014

СОУ „Св.Климент Охридски” гр.Дългопол откри обществена поръчка – публична покана с предмет: доставка на хранителни продукти за нуждите на СОУ „Св.Климент Охридски” гр.Дългопол за 2014/2015г. ВИЖ ОЩЕ